Google AdSense คืออะไร


Google AdSense คือ บริการหนึ่ง จาก Google.com ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีเว็บไซต์ สามารถสร้างรายได้โดยการนำโฆษณาของ Google มาใส่ไว้ที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งโฆษณาต่างๆ ของ Google จะเป็นโฆษณาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่าง เช่น ถ้าเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกมส์ โฆษณาที่ทาง Google จะส่งมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมส์ เช่นกัน
. . . โฆษณาของ Google AdSense มีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น แบบ Text(ตัวอักษร), แบบรูปภาพ และ รูปแบบตัวอักษรสลับกับรูปภาพ และยังมีสามารถเลือกขนาดของโฆษณาได้ตามต้องการ รวมถึงสีสันของโฆษณาได้ตามต้องการ เพื่อความสวยงาม และลงตัว เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย


. . . โฆษณาของ Google AdSense ก็มาจากอีกบริการหนึ่ง ก็คือ Google Adwords เป็นบริการของ Google.com ที่ให้เว็บไซต์ต่างๆ หรือ ผู้ที่ต้องการขายสินค้าและบริการบริการต่าง ๆ มาลงโฆษณา โดยโฆษณาเหล่านี้ ก็จะปรากฎ ในเว็บ Google.com เอง และ รวมถึงเว็บไซต์พันธมิตร นั่นก็คือ เว็บไซต์ที่สมัคร Google AdSense นั่นเอง ก็คือ กลุ่มพวกเราที่กำลังทำกันอยู่ เพื่อให้โฆษณาของ Google Adwords เหล่านี้ กระจายออกไปสู่เว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก เป็นการโฆษณาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆ


ผลตอบแทนจาก Google Adsense
ผลตอบแทนจาก Google AdSense ที่มอบให้กับเรา

โฆษณาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้..

1. โฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ (AdSense for Content)
2. การค้นหาเว็บไซต์ (AdSense for Search)
3. การแนะนำ (Referrals)

1. โฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ (AdSense for Content)

โฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นโฆษณาที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง กับเนื้อหาในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าหากคุณทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์ โฆษณาก็จะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเกมส์ด้วยเช่น ก็คือ เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โฆษณาของคุณก็เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ สามารถดูตัวอย่างเว็บไซต์ ขอแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกมส์ ก็จะพบโฆษณาเกี่ยวกับเกมส์ด้วยเช่นกัน.. www.GameFree.co.nr คลิกดูในแต่เกมส์ก็จะพบโฆษณา ซึ่งจะมีคำว่า Ads by Goooogle อยู่ด้วย

การคำนวณผลตอบแทน จากโฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ (AdSense for Content)

1.1 จ่ายผลตอบแทนเมื่อคลิกโฆษณา ( Pay Per Click - PPC )

ผลตอบแทนจากการคลิกโฆษณา เมื่อผู้เยี่ยมเว็บไซต์ได้คลิกที่โฆษณาของ Google ทำให้เว็บไซต์ได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อคลิก โดยแต่ละโฆษณาที่คลิกจะได้รับผลตอบแทนไม่เท่ากัน ผลตอบแทนมาก หรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ลงโฆษณา กับ Google Adwords ว่าลงโฆษณาได้ในราคาที่แพง หรือถูก ถ้าหากลงโฆษณาในราคาแพงไว้ ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็สูงตามไปด้วย เช่นกัน แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าได้ลงโฆษณาในราคาถูก ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็ย่อมได้น้อยด้วยเช่นกัน นั่นเอง

ปัจจัยที่มีผลทำให้โฆษณามีราคาแพง หรือราคาถูก นั้น ก็มาจาก บริการของ Google AdWords ต้องประมูลตำแหน่งในการโชว์โฆษณา ถ้าต้องให้โฆษณาปรากฎในตำแหน่ง 1 - 3 หรือตำแหน่งต้นๆ ก็แข่งขันกันในเรื่องราคาค่าลงโฆษณา และข้อความโฆษณาที่ทำให้มีผู้คลิกเยอะ น่าสนใจ มาประกอบกัน ทำให้ราคาค่าโฆษณาจึงสูงขึ้น หรือ ต่ำได้ ในราคาที่ไม่แน่นอนตายตัว


1.2 จ่ายผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ( Pay Per Impression - CPM )

ผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ทุกครั้งเมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีโฆษณาของ Google ก็จะเกิดรายได้จากการแสดงโฆษณา โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า จะนำมาคำนวณรายได้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง แต่จะต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย โดยไม่นับว่าจะมีคนคลิกกี่ครั้งก็ตาม หรือ ที่เรียกว่า Cost Per Thousand Impression (CPM)

สรุป รายได้จากการแสดงโฆษณานี้จะโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้..
1. แสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง
2. ต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย ถ้าหากไม่มีผู้คลิกโฆษณาเลย รายได้นี้ก็ยังไม่คิดให้จนกว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาด้วยเท่านั้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. การค้นหาเว็บไซต์ (AdSense for Search)

การค้นหาเว็บไซต์ เป็นรายได้จากการใช้งานกล่องค้นหาเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราสามารถติดตั้งกล่องค้นหาเว็บไซต์นี้ ซึ่งผลจากค้นหาก็จะเหมือนกับการค้นหาเว็บไซต์ Google นั่นเอง

เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทำการค้นหา ก็จะพบโฆษณาอยู่ในตำแหน่งสปอนเซอร์ ด้านบน และ ด้านล่างของหน้าผลลัพธ์ที่ได้ค้นหา เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้คลิกโฆษณาในตำแหน่งดังกล่าว เว็บไซต์ของคุณก็จะได้ผลตอบแทน มีตัวอย่างกล่องค้นหาเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลตอบแทนก็คิดคำนวณเหมือนกับ ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


. . . 3. การแนะนำ (Referrals)
นอกจากนี้ Google AdSense ยังให้โอกาสการสร้างรายได้จากโฆษณา แบบแนะนำบริการต่างๆ ของ Google และ สินค้าและบริการต่างๆ ของเว็บไซต์พันธมิตร อีกด้วย ก็คือ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาแนะนำบริการ และได้ใช้บริการนั้นๆ คุณก็ได้รับรายได้อีกด้วย ได้แก่...

. . . 3.1 แนะนำสมัคร Google AdWords
คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ Google AdWords โดยคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ และผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google AdWords $5 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร ทาง Google ก็จะจ่ายให้คุณ $5 และ ถ้าหากผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google Adwords ครบ $100 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร ทาง Google ก็จะให้คุณ $40
. . . ถ้าภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน ถ้าคนที่สมัครผ่านการแนะนำของคุณ 20 คน ใช้บริการของ Google Adwords $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับโบนัสจาก Google จำนวน $600 (โดย bonus limit แค่ครั้งเดียวต่อ1ปี หรือหมายถึง ถ้าเราหาได้ 40 คน แล้วใช้บริการของ Google Adwords ได้ตามเป้าทุกคน คุณจะรับได้โบนัส 20 คนเท่านั้น)

. . . 3.2 Firefox : ดาวน์โหลด ฟรี!
โปรแกรมท่องเว็บไซต์ อีกโปรแกรมที่ดี ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่า Internet Explorer และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีอีกด้วย
คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยจะต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรก ก็คือไม่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มาก่อน ซึ่งทาง Google ก็จะมอบรายได้จากการแนะนำของคุณ จำนวนสูงสุดที่ $1 ทันที แต่สำหรับประเทศไทยแนะนำ จะได้รับอยู่ที่ $0.10 เท่านั้น


รูปแบบการแสดงโฆษณาของ Google AdSense

เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจาก หัวข้อ ผลตอบแทนจาก Google AdSense เรื่องรายได้ของโฆษณาเกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งขอแบ่งออกตามใช้งานเป็นประจำอยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบตัวอักษร
2. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบรูปภาพ
3. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบลิงค์ เมนู หรือ หัวข้อเว็บไซต์


1. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบตัวอักษร ( Text Ads )

รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบตัวอักษร เป็นรูปแบบโฆษณาแบบมีข้อความตัวอักษร เป็นโฆษณาสามารถทำให้ดูเสมือนเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งโฆษณารูปแบบนี้ เป็นที่นิยมมากสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ เพราะ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คิดว่าเป็นเนื้อหาเว็บไซต์ โดยอาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ว่าได้คลิกโฆษณาไปแล้วก็เป็นได้ และรูปแบบการแสดงโฆษณาแบบตัวอักษรสามารถทำเงินให้กับเว็บไซต์ได้เป็นจำนวนเลยทีเดียว!

ขอแนะนำโฆษณา ขนาด 336 x 280 วางในตำแหน่งตรงกลางหน้าเว็บ และอยู่ในตำแหน่งที่เปิดหน้าเว็บแล้วพบเห็นทันที จะเป็นตำแหน่งทำเงินได้ดี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบรูปภาพ ( Image Ads )

รูปแบบการแสดงโฆษณาแบบรูปภาพ เป็นรูปแบบโฆณาที่แสดงผลเป็นรูปภาพ หรือ แบนเนอร์ นั้นเอง เป็นโฆษณาที่ทำให้เว็บไซต์มีสีสันสวยงาม ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์มีแต่ตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น

ทั้ง 2 รูปแบบการแสดงโฆษณา สามารถเลือกขนาดได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมลงตัวของเว็บไซต์ ดูตัวอย่างขนาดของโฆษณา คลิกที่นี่...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. รูปแบบการแสดงโฆษณา.. แบบลิงค์ เมนู หรือ หัวข้อเว็บไซต์ ( Link Units )

รูปแบบการแสดงโฆษณา แบบลักษณะเมนู หรือ ข้อหัวต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งมองดูผ่านๆ เหมือนเป็นเมนู หรือ หัวข้อของเว็บไซต์ โฆษณาแบบลิงค์นี้มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบแนวนอน และแบบแนวตั้ง ทั้ง 2 แบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงโฆษณาแบบลิงค์ 4 หัวข้อโฆษณา หรือ 5 หัวข้อโฆษณา ก็ได้เช่นกัน


กฎ กติกา และ ข้อห้ามต่างๆ ของ Google AdSense

. . . กฎ กติกา และ ข้อห้ามต่างๆ ของ Google AdSense หัวข้อเป็นหัวข้อสำคัญมากที่สุด การทำ Google AdSense ห้ามโกง หรือ ทำผิดกฎ กติกา ของ Google อย่างเข็ดขาด เพราะ ถ้าหากคุณถูกแบนจาก Google AdSense คุณจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก และอย่าคิดค้นหาวิธีเพื่อโกง เพราะ ทาง Google มีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบอยู่จึงไม่รอดแน่นอน ได้พบตัวอย่างการโกงมาเยอะซึ่งล้วนแต่ไม่รอด ก็จะถูกแบนในที่สุด ขอแนะนำหนทางที่ดีที่สุด ขอให้ทำอย่างถูกวิธีจะไม่ได้ไม่สูญเงินรายได้ และไม่เสียเวลาอีกด้วย อาจจะดูซีเรียสไปบ้าง แต่ขอเตือนไว้ก่อนเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาในภายหน้า เอาเป็นเข้าเรื่องเลยดีกว่า กฎ กติกา ดังนี้...

การสมัคร Google AdSense ครั้งเดียว สามารถนำโฆษณาไปวางในเว็บไซต์ได้ไม่จำนวนเว็บไซต์ มากเท่าไหร่ก็ได้ จะร้อยเว็บไซต์ จะพันเว็บไซต์ก็ได้

กฎ กติกา ในการวางโฆษณา Google AdSense ในแต่ละหน้าเว็บเพจ ได้ ดังนี้...

. . . - วางโฆษณาแบบโฆษณาเกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ ได้สูงสุด 3 อัน (Content ads)
. . . - วางโฆษณาแบบโฆษณาเกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ แบบลิงค์ ได้สูงสุด 3 อัน (Link unit)
. . . - วางโฆษณาจากการค้นหาเว็บไซต์ ได้สูงสุด 2 อัน (Search)
. . . - วางโฆษณาจากการแนะนำบริการ ได้อย่างละ 1 อัน (Referral)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ข้อห้าม ทางเทคนิค Google AdSense ที่มาประสบการณ์ของเรา และเพื่อนๆ ที่ควรรู้เพื่อป้องกันการถูกยกเลิก บัญชีสมาชิก Google Adsense

. . . - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 บัญชีสมาชิก AdSense เท่านั้น
. . . - ห้ามล็อคอิน เว็บไซต์ Google AdSense เพื่อเช็ครายได้ หรือ อื่นๆ ในบัญชีสมาชิก อื่นๆ เป็นอันขาด ก็คือ สมัครด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ก็ให้ล็อคอินที่เครื่องนั้นเครื่องเดียวเท่านั้น
. . . - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใด เคยถูกยกเลิก บัญชีสมาชิก AdSense มาแล้ว ห้ามนำมาสมัครซ้ำเพราะ จะถูกยกเลิก บัญชีสมาชิกได้
. . . - ถ้าคุณเคยถูกยกเลิก บัญชีสมาชิก มาแล้ว ห้ามใช้ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่เดียว สมัคร เพราะ จะไม่ผ่าน หรือ ผ่านก็จะถูกยกเลิก บัญชีสมาชิก ได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


นโยบายของโปรแกรม Google AdSense (มาจาก Google AdSense)

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมในโปรแกรม AdSense ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ ขอให้คุณอ่านนโยบายเหล่านี้อย่างละเอียดและอ้างอิงถึงเอกสารนี้เป็นประจำ หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ เราอาจปิดการใช้งานการให้บริการโฆษณากับเว็บไซต์ของคุณ และ/หรือ ยกเลิกบัญชี AdSense ของคุณ แม้ว่าในหลายๆ กรณีเราจะยินดีประสานงานกับผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย เหล่านี้อย่างสอดคล้อง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานบัญชีใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรม AdSense อีก

โปรดทราบว่าเราอาจแก้ไขนโยบายของเราเมื่อใดก็ได้ และตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ของเรา คุณมีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบายที่แจ้งไว้ในที่นี้
จำนวนการคลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง

จำนวน การคลิกในโฆษณาของ Google ต้องเป็นผลลัพธ์จากความสนใจของผู้ใช้โดยแท้ ห้ามใช้วิธีการใดๆ เพื่อลักลอบสร้างจำนวนการคลิกหรือการแสดงผลในโฆษณา Google ของคุณ วิธีการที่ห้ามใช้เหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การคลิกหรือการทำให้เกิดการแสดงผลซ้ำๆ ด้วยตนเอง, การใช้ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์, เครื่องมือสร้างการคลิกและการแสดงผลแบบอัตโนมัติ, บริการของบุคคลอื่นเพื่อสร้างการคลิกหรือการแสดงผล เช่น จ่ายต่อคลิก, จ่ายต่อเซิร์ฟ, เซิร์ฟอัตโนมัติ และโปรแกรมแลกเปลี่ยนคลิก หรือซอฟต์แวร์ทุจริตใดๆ โปรดทราบว่า การคลิกโฆษณาของคุณเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน
การสนับสนุนการคลิก

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้และผู้โฆษณาได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่ขอให้ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของตนหรืออาศัย วิธีหลอกลวงเพื่อนำมาซึ่งการคลิก ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมในโปรแกรม AdSense จะ:

* ต้องไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกที่โฆษณา Google โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา" "สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" หรือข้อความอื่นๆ ที่คล้ายกัน
* ต้องไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่โฆษณาโดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ
* ต้องไม่วางรูปภาพที่สร้างความเข้าใจผิด ควบคู่กับโฆษณาแต่ละชิ้น
* ต้องไม่สนับสนุนเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาผ่านอีเมลขยะหรือโฆษณาอันไม่พึงประสงค์บนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
* ต้องไม่ให้ค่าตอบแทนผู้ใช้ในการดูโฆษณาหรือดำเนินการค้นหา หรือเสนอที่จะให้ค่าตอบแทนแก่บุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
* ต้องไม่วางป้ายกำกับข้อความที่อาจทำให้เข้าใจผิด บนหน่วยโฆษณา Google เช่น โฆษณาสามารถใช้ป้ายกำกับว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" แต่ไม่สามารถใช้ว่า "เว็บไซต์ที่โปรดปราน"


เนื้อหาเว็บไซต์

แม้ ว่า Google จะนำเสนอการเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายในดัชนีการค้นหา แต่ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าโปรแกรม AdSense สามารถจะวางโฆษณา Google บนเว็บไซต์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื้อหาของเราเท่านั้น และต้องไม่แสดงโฆษณาบนหน้าใดๆ ที่มีเนื้อหาหลักเป็นภาษาที่ไม่สนับสนุน ดูรายการของภาษาที่สนับสนุน


เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google จะต้องไม่มี:

* เนื้อหาที่แสดงความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติหรือต่อต้านบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดๆ
* ภาพเปลือยหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
* เนื้อหาการเจาะระบบ/การแคร็ก
* ยาผิดกฎหมายและยาที่ห้ามครอบครอง
* ภาพอนาจาร
* เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน
* เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้เพื่อให้ คลิกโฆษณาหรือข้อเสนอ การดำเนินการค้นหา การเปิดเว็บไซต์ หรือการอ่านอีเมล
* คำสำคัญที่มากเกินไป ซ้ำซ้อน หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือโค้ดของหน้าเว็บ
* เนื้อหาหรือโครงสร้างที่หลอกลวงหรือตบตาเพื่อช่วยเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ เช่น PageRank ของเว็บไซต์ของคุณ
* การขายหรือการส่งเสริมการขายอาวุธหรือกระสุน (เช่น อาวุธปืน มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า)
* การขายหรือการส่งเสริมการขายเบียร์หรือสุรา
* การขายหรือการส่งเสริมการขายยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
* การขายหรือการส่งเสริมการขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
* การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบจากสินค้าผู้ออกแบบ
* การขายหรือการแจกจ่ายภาคนิพนธ์หรือเรียงความของนักศึกษา
* เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น


เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ผู้เผยแพร่เว็บไซต์ต้องไม่แสดงโฆษณา Google บนหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่จำเป็นในการแสดงเนื้อหานั้น โปรดดู นโยบาย DMCA ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คำแนะนำของเว็บมาสเตอร์

ผู้เผยแพร่โฆษณาของ AdSense ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านคุณภาพของเว็บมาสเตอร์ที่แจ้งไว้ใน http://www.google.com/webmasters/guidelines.html


ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์และโฆษณา

เว็บไซต์ ที่แสดงโฆษณา Google ควรจะง่ายสำหรับผู้ใช้ในการสำรวจและไม่ควรมีหน้าป๊อปอัปมากเกินไป ห้ามดัดแปลงรหัสของ AdSense และห้ามบิดเบือนรูปแบบโฆษณามาตรฐานไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่ง Google ไม่ได้ให้การอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

* เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่มีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการสำรวจไซต์ เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้ หรือเริ่มต้นดาวน์โหลด
* รหัสใดๆ ของ AdSense ต้องเป็นการนำไปวางโดยตรงในหน้าเว็บโดยไม่มีการดัดแปลง ผู้เข้าร่วมโปรแกรม AdSense ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขส่วนใดๆ ของรหัสดังกล่าวหรือเปลี่ยนลักษณะการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย หรือการแสดงโฆษณา ตัวอย่างเช่น การคลิกบนโฆษณาของ Google ต้องไม่ส่งผลให้มีการเรียกเปิดหน้าต่างใหม่ของเบราเซอร์
* เว็บไซต์หรือบุคคลอื่นต้องไม่แสดงโฆษณา, ช่องการค้นหา, ผลลัพธ์การค้นหา หรือปุ่มการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของแอปพลิเคชันใดๆ เช่น แถบเครื่องมือ
* ห้ามผสมรวมรหัส AdSense ในแอปพลิเคชัน
* ห้ามโหลดหน้าเว็บที่มีรหัส AdSense ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียกป๊อปอัป, นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการไป, แก้ไขการตั้งค่าเบราเซอร์ หรือขัดขวางการสำรวจเว็บไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้มีเครือข่ายหรือพันธมิตรโฆษณาใช้วิธีที่ กล่าวมาเพื่อนำทราฟฟิกไปยังหน้าที่มีรหัส AdSense ของคุณ
* การเสนอการแนะนำผลิตภัณฑ์ต้องกระทำโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อ กำหนดใดๆ กับผู้ใช้ ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถชี้ชวนเพื่อขอที่อยู่อีเมลจากผู้ใช้โดยใช้ร่วมกับ หน่วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ AdSense
* ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์เพื่อดึงทราฟฟิกไปยังหน้าที่แสดงโฆษณาของ Google ต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ใน คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าที่มีการเชื่อมโยงไปถึง ของ Google ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณโฆษณาไซต์ที่เข้าร่วมในโครงการ AdSense การโฆษณาไม่ควรหลอกลวงผู้ใช้


ตำแหน่งของโฆษณา

AdSense เสนอรูปแบบโฆษณาและผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาหลายประเภท ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่ทดลองใช้การจัดวางในตำแหน่งต่างๆ โดยคำนึงถึงนโยบายต่อไปนี้:

* ในแต่ละหน้าสามารถแสดงหน่วยโฆษณาได้ไม่เกินสามหน่วย
* ในหน้าหนึ่งสามารถวางช่อง Google AdSense สำหรับการค้นหาได้มากที่สุดสองช่อง
* ในแต่ละหน้าสามารถวางหน่วยลิงก์ได้ไม่เกินสามหน่วยเช่นกัน
* ในหนึ่งหน้าสามารถแสดงหน่วยการแนะนำผลิตภัณฑ์จากได้มากถึงสามหน่วย นอกจากหน่วยโฆษณา, ช่องการค้นหา และหน่วยลิงก์ที่ระบุไว้ข้างต้น
* หน้าผลลัพธ์ของ AdSense สำหรับการค้นหาสามารถแสดงหน่วยลิงก์โฆษณาได้เพียงหนึ่งที่ เพิ่มเติมจากโฆษณา Google ที่ให้บริการพร้อมกับผลลัพธ์การค้นหา ห้ามแสดงโฆษณาอื่นๆ บนหน้าผลลัพธ์การค้นหาของคุณ
* ห้ามแสดงโฆษณา Google หรือช่องการค้นหา Google ในป๊อปอัป, ป๊อปอันเดอร์ หรือในอีเมล
* องค์ประกอบบนหน้าต้องไม่บังส่วนใดๆ ของโฆษณา
* ห้ามวางโฆษณา Google บนหน้าใดๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหา
* ห้ามวางโฆษณา Google บนหน้าที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์การแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเนื้อหาของหน้าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม


โฆษณาและบริการของคู่แข่ง

เพื่อ ป้องกันความสับสนของผู้ใช้ เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่โฆษณา Google หรือช่องการค้นหาบนเว็บไซต์ที่มีโฆษณาหรือบริการอื่นรวมอยู่ โดยใช้การจัดรูปแบบและสีเหมือนกับโฆษณาหรือช่องการค้นหาของ Google บนเว็บไซต์นั้น แม้ว่าคุณสามารถขายโฆษณาโดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่รับรองว่าโฆษณาเหล่านี้จะไม่สับสนกับโฆษณา Google

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น